/ خدمات مشاوره

خدمات مشاوره ما

مشاوره طراحی و ارائه نقشه های اجرایی انواع تاسیسات تهویه مطبوع و موتورخانه شامل :

_ ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری و آموزشی

_ فروشگاه ها و مجتمع های تجاری

_ سوله ها و کارخانجات صنعتی

_ سیستم های حرارتی و تهویه استخر

_ سیستم های تهویه مطبوع تولیدی قارچ و مرغداری ها

- سالن های ورزشی

اکوکولر